Oddíly

Hlavní těžiště skautské činnosti probíhá v oddílech – středisko je sdružuje do administrativního celku, který má vlastní právní subjektivitu a poskytuje oddílům podporu. Pokud se tedy chcete stát členem oddílu, bude nejlépe, když se spojíte rovnou s vůdcem oddílu.

Naše vsetínské středisko je složeno z pěti skautských oddílů, dvou klubů dospělých a jednoho klubu rodinného skautingu:

1. roj světlušek – oddíl děvčat a chlapců

1. dívčí oddíl „Ještěrky“ – oddíl skautek, který se ale v současné době slučuje s 2. dívčím oddílem.

2. dívčí oddíl – v současné době nabírá členy a spojuje se s Ještěrkami.

1. chlapecký oddíl „Jednička“ – táboří v tradičních stanech s podsadou

4. chlapecký oddíl „Lvíčata“ – jezdí každý rok na tábory do indiánských stanů týpí a je hodně zaměřený na klasické táboření a pobyt v přírodě.

6. koedukovaný oddíl Kateřinice „Šestka“ – sídlí v Kateřinicích a je největším oddílem našeho střediska.

img_20130706_200459a